Tuesday, March 2, 2010

::JAWAPAN MODUL LATIHAN 2::

Soalan 1:
a) semakin tebal kanta cembung semakin jauh jarak fokus kanta cembung
b) Untuk mengkaji hubungan antara ketebalan kanta cembung dengan jarak fokus

Soalan 2:
a) (i) 0.4A
(ii) Elektrik boleh mengalir melalui leburan plumbum bromida
b) Keadaan Plumbum bromida
c) Leburan Plumbum bromida boleh mengkonduksi eletrik
d)Tiada bacaan

Soalan 3:
a) Antibiotik A menghalang bakteria tumbuh
b) Pemboleh ubah dimanipulasi : jenis antibiotik
Pemboleh ubah bergerakbalas : Luas kawasan jernih
c) Antibiotik ialah bahan yang boleh menyebabkan terbentuk kawasan jernih

No comments:

Post a Comment