Wednesday, March 10, 2010

Budaya hedonisme merosakkan remaja Islam

Apa itu budaya hedonisme ??
Hedonisme menurut pengertian kamus dewan ialah pegangan atau pandangan hidup yang mementingkan keseronokan atau kesenangan hidup..Manakala Drs Sudarsono dalam bukunya Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja terbitan Bina Aksara pula mengatakan Hedonisme sebagai doktrin yang memandang kesenangan sebagai kebaikan yang paling utama dan kewajipan seseorang untuk mencari kesenangan bagi tujuan kehidupan. Ia beranggapan bahawa sesuatu perbuatan yang baik adalah mendatangkan kelazatan atau nikmat.. Dalam Erti kata lain mereka beranggapan bahawa kesenangan dan kenikmatan merupakan tujuan akhir hidup.
Dengan falsafah yang menunjangi fikiran remaja, remaja akan sukar untuk mengikut cara hidup mengikut lunas-lunas yang telah digariskan oleh Islam. Sedarlah remaja... kembali kepada tujuan utama kita dijadi. Tujuan kita dicipta adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah.
Baca lagi....


1 comment: