Monday, February 8, 2010

TIP KEMAHIRAN SAINTIFIK : MENGAWAL PEMBOLEHUBAH

Terdapat 3 pembolehubah iaitu Pembolehubah dimalarkan,Pembolehubah dimanipulasi dan Pembolehubah bergerakbalas.
a. Pembolehubah dimalarkan;
- sama / tetap
b. Pembolehubah dimanipulasi;
- berbeza / berlainan dari awal eksperimen lagi
c. Pembolehubah bergerakbalas
- keputusan / hasil eksperimen

Alat radas biasanya bukan pembolehubah.

Cara Menulis Pembolehubah:
Mesti tulis parameter untuk setiap pembolehubah.

 Contoh 1: Parameter + bahan

Panjang spring
Ketebalan spring
Jenis spring
Isipadu agar-agar nutrien
Saiz koloni bakteria
Diameter koloni bakteria
Jenis antibiotik

Kehadiran asid etanoik
Isipadu lateks

No comments:

Post a Comment