Sunday, May 23, 2010

Scientific skill : Observation (Pemerhatian)

Menggunakan deria (dengar, lihat, rasa, bau dan sentuh) untuk mengumpul maklumat tentang sesuatu gerakbalas eksperimen atau fenomena.

Dalam menjawab peperiksaan SPM, pelajar mesti menulis apa yang dilihat dalam bentuk perbandingan.
Biasanya ia adalah hasil /keputusan eksperimen atau merujuk kepada Pembolehubah bergerak balas.

contoh ; Lekuk P lebih dalam berbanding lekuk Q.

2 comments: